Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

A spartaivitamin.hu címen elérhető weboldal üzemeltetője, a Spartai Vitamin Kft. a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez és vásárlással kapcsolatos célokra használja fel. A Vevők adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve a szerződött szállítópartnerünknek a teljesítéshez szükséges adatokat (Vevő neve, szállítási cím, telefonszám). A kiszállítást végző cégek az általunk átadott személyes adatokat kizárólag a szállítás teljesítéséhez és a vásárló tájékoztatásához használhatják fel (telefonhívás a szállítási időpont vagy cím egyeztetése miatt, SMS és e-mail értesítés a csomaginformációk közlésére). Ezeket a vásárlói adatokat a kiszállítást végző cégek semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, a későbbiekben saját célokra felhasználni, illetve további személyeknek átadni. A Felhasználók adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

A Felhasználó által a regisztrációkor megadott e-mail címeket a fentieken túl kizárólag a Spártai Vitamin termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékozató-anyagok eljuttatására használjuk, amit a Felhasználó a jelen nyilatkozat elfogadásával tudomásul vesz és elfogad. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását önként és határozatlan időre adja azzal, hogy írásban bármikor visszavonhatja az info@spartai.hu címre küldött levélben.